František Gaudentius Leopold Dettelbach (22.9.1739 Moson, Uhersko - 8.10.1818 Eisenstadt, Rakousko)

slovenský františkán, skladatel a varhaník. Do františkánského řádu vstoupil v roce 1757 a přijal jméno Gaudentius. Po studiích působil jako varhaník a učitel zpěvu a hudby v různých kostelích mariánské františkánské uherské provincie (Malacky, Trnava, Bratislava, Györ, Sopron), na konci života i v Rakousku (Frauenkirchen a Eisenstadt). Z jeho tvorby se zachovalo 11 rozsáhlých sborníků a více než 100 vlastních skladeb. Jeho hlavní sborníky obsahují oficiální repertoár mší a litanií, nařízený po reformě chrámové hudby pro mariánskou františkánskou provincii; na uskutečnění této reformy se Dettelbach významně podílel. Ve sbírkách jsou obsaženy i jeho vlastní starší skladby, psané ještě v barokním stylu. V 70. letech 18. století u něj nastává stylový zlom; Dettelbach se inspiruje hudbou Haydna a Mozarta a jeho novější skladby patří již do období klasicismu.

Dílo:

Prameny:
Františkáni
L. Kačic: Gaudentius Dettelbach, mýtus a skutočnosť po 250 rokoch od narodenia. Hudobný život, r. 21, 1989. č.21
Booklet k CD Musica Aeterna: The Old Christmas Music from Slovakia (vyd. Opus 1993)

Ukázka (MP3):
Motetto Pastorello (nahr. Musica Aeterna, Opus 1993)