Josef Jelínek (3.12.1758 Sedlec u Tábora - 13.4.1825 Vídeň)

český klavírista a skladatel, přítel Haydna, Mozarta i Beethovena. Narodil se v rodině krejčího, od dětství hrál výborně na varhany. Studoval na gymnáziu při jezuitském klášteře na Svaté Hoře u Příbrami a poté teologii v Praze. Zde se rovněž učil hře na varhany u Josefa Segera. Roku 1786 byl vysvěcen na kněze a na Mozartovu přímluvu byl přijat za kaplana a učitele hudby u hraběte Filipa Kinského a později u knížete Josefa Kinského ve Vídni. Za svého pobytu ve Vídni se zdokonaloval v kontrapunktu u tehdy uznávaného učitele a skladatele Johanna Georga Albrechtsbergera. Byl pokládan za jednoho z nejlepších klavíristů své doby, patřil mu obdiv Mozarta i Haydna. Jako hudebník a pedagog dosáhl takového věhlasu, že dostal nabídku stát se učitelem hudby u císařského dvora. Konec života trávil na dvoře knížete Eszterházyho.

Dílo:

Prameny:

Stránky města Sedlec-Prčice
Malá encyklopedie hudby (dr. Jar. Smolka; &kolektiv, Supraphon 1983)

  portret