Josef Klička (15.12.1855 Klatovy-28.3.1937 Klatovy)

český hudební skladatel, houslista a varhanní virtuos. Syn ředitele kůru v Klatovech, od dětství ho otec učil hrát na housle. Tuto dovednost pak rozvinul při studiu na pražské konzervatoři. Hrou na housle se zpočátku i živil jako člen divadelního orchestru. Současně studoval ještě varhanickou školu. V roce 1876 se stal kapelníkem Švandova divadla, v letech 1878-1881 byl kapelníkem orchestru Prozatímního divadla. Po zřízení mistrovské školy při pražské konzervatoři se stal roku 1885 profesorem varhanní třídy. V letech 1892-1895 zastupoval Antonína Dvořáka (po dobu jeho pobytu v USA) na postu ředitele pražské konzervatoře. Byl také zemským inspektorem hudebních škol. Jako pedagog si vysloužil pověst zakladatele tradice české moderní varhanní improvizace a interpretace; vychoval řadu vynikajících varhaníků. Jeho skladatelská tvorba byla poměrně rozsáhlá, slohově spadající do období pozdního romantismu.

Dílo:

Prameny:
Wikipedie
Český rozhlas
Kniha o hudbě (V.Holzknecht a kol., Orbis 1964)
Booklet k CD Czech Organ Music (vyd. MUSIC VARS 1997)

Ukázka (MP3):
Fantasie na píseň Svatý Václave (Jiřina Pokorná varhany, nahr. MUSIC VARS 1997)

  portret