Jiří Ignác Linek (1725-1791)

český skladatel. Studoval na piaristickém gymnáziu v Kosmonosích, spolužák J.A.Bendy. Studium hudby u J.Segera v Praze. Od r.1747 kantorem v Bakově nad Jizerou, též obecní písař a literát. Jeden z nejvýznamnějších představitelů českých kantorů, v jejichž tvorbě se klasicismus projevoval příklonem k lidové písni a její prosté periodicitě. V jeho pastorelách se objevují často doslovné citace lidových písní.

Díla: 2 pastorální sinfonie; koncert pro cembalo a orchestr; 4 velikonoční oratoria, četné pastorely, varhanní skladby aj.

Zdroj: Malá encyklopedie hudby (dr. Jar. Smolka & kolektiv, Supraphon 1983)

Ukázka (MP3): Korunovační intrády (41", 247 kB)