Adam Václav Michna z Otradovic (30.6.1600? Jindřichův Hradec - 16.10.1676 Jindřichův Hradec)

jedna z nejvýznamnějších postav české barokní hudby, proslulý jindřichohradecký varhaník a hudební pedagog, básník a hudební skladatel. Pocházel z hudebnické rodiny usazené v Jindřichově Hradci od začátku 16. století, byl patrně synem varhaníka Michala Michny a další jeho příbuzní byli trubači hradecké pevnosti. Byl potomkem šlechtické rodiny Michnů z Otradovic, takže roku 1673 se podepisuje: Adamus Wenceslaus Michna de Ottradowicz. Po úpadku kulturního života v prvním desetiletí třicetileté války obnovil hradecký pán a nejvyšší kancléř Království českého Vilém Slavata v Jindřichově Hradci literátské bratrstvo a rozvoji hudebního života v 17. století přispělo zejména působení jesuitské koleje, založené v roce 1594. Adam Michna z Otradovic se stal nejprve studentem jezuitské koleje (jesuitské gymnázium), později i členem literárního bratrstva a pak také místním regenschorim. Tento jindřichohradecký měšťan, majitel šenku, proslul zejména jako autor téměř dvou set písní, vydaných ve třech sbírkách, které představují vysokou kvalitu české barokní duchovní písně a jsou výrazným projevem vyspělé měšťanské kultury v 17. století. Jeho nejznámější písní je vánoční ukolébavka "Chtíc, aby spal", která se stala natolik oblíbenou, že byla pokládána za lidovou a dodnes se zpívá jako vánoční koleda. Neoficiální jindřichohradeckou hymnou a také znělkou Jihočeského festivalu Concertino Praga se stala další jeho píseň "Nebeští kavalérové". Písně tedy tvoří první část jeho tvorby. Druhou skupinu Michnových prací tvoří technicky vyspělé chrámové skladby na latinské liturgické texty, ve kterých jsou znát vlivy pozdní benátské školy.

Dílo:

Prameny:
Antonín Kaška-umělecká agentura (stránky o osobnostech jindřichohradecka)
Wikipedia
Malá encyklopedie hudby (dr. Jar. Smolka; &kolektiv, Supraphon 1983)

Ukázky (MP3):

Loutna česká (Lenka Filipová kytara a zpěv, CD Concertino II, Polygram 1995)
Chtíc aby spal