Vítězslav Novák (5.12.1870 Kamenice nad Lipou - 18.7.1949 Skuteč)

významný český skladatel počátku 20. století, žák Antonína Dvořáka. Pocházel z hudebně založené rodiny. Studoval na gymnáziu v Jindřichově Hradci, v té době začíná komponovat a vystupovat na veřejnosti jako klavírista. Roku 1889 odchází do Prahy, kde studuje na konzervatoři (1891-92 u A.Dvořáka) a současně práva na Karlově univerzitě. Po absolutoriu konzervatoře se rozhodl plně věnovat hudbě a studium práv nedokončil. Podobně jako Dvořákovi mu pomohl Johannes Brahms tím, že jeho díla doporučil nakladateli F.Simrockovi. To poskytlo Novákovi v začátcích kariéry určité finanční zabezpečení. Novákova raná tvorba vycházela z německých romantiků (Schumann, Brahms) a byla silně ovlivněna moravskou a slovenskou lidovou písní. K tomu jej zajisté inspirovala tvorba Dvořáka, ale zejména vlastní hluboký zážitek z náhodné prázdninové cesty roku 1897. Na začátku 20. století byl Novák ovlivněn i mimohudebními vlivy (symbolismus v literatuře, impresionismus ve výtvarném umění). Vlastní cestou tehdy dospěl k podobným výrazovým prostředkům jako hudební impresionisté, dříve než do Čech pronikla díla C. Debussyho. Formálně však kořeny jeho hudby tkví v klasicismu (podobně jako u Dvořáka), dokonce využívá i některé formy barokní hudby (fuga, ciacona). Vrcholným tvůrčím obdobím byly roky 1904-1912, následovala určitá tvůrčí krize, kterou překonal v době okupace, kdy složil řadu významných děl s vlasteneckým nábojem. Kromě skladatelské činnosti byl též významným hudebním pedagogem. V letech 1909 - 1941 byl profesorem skladby na pražské konzervatoři.

Dílo:

Prameny:

Wikipedia
www.vitezslavnovak.cz (Společnost V. Nováka)
Malá encyklopedie hudby (dr. Jar. Smolka; &kolektiv, Supraphon 1983)
Kniha o hudbě (V.Holzknecht a kol., Orbis 1964)

Ukázka (MP3):
Pan. Báseň v tónech o pěti větách op.45 - 1910 (František Rauch klavír, Supraphon 2003)
Gajdy zvučí z cyklu Cigánské melodie op. 14, 1897 (Roman Janál zpěv, Karel Košárek klavír, Supraphon 2005)

  portret   portret2  portret3