Jozef Pantaleón Roškovský (10.03.1734 Stará Ľubovňa - 27.03.1789 Pešť, dnes Budapešť)

slovenský skladatel, vynikající varhaník a hudební teoretik. Syn varhaníka ve Staré Lubovni. Studoval na piaristickém gymnáziu v Podolínci a filozofii na univerzitě v Trnavě. R. 1755 vstoupil do františkánského řádu. V té době již ovládal několik nástrojů (varhany, trubka, housle) a byl dobrý zpěvák. Po ročním noviciátu v klášteře Sv. Kataríny u Trnavy absolvoval teologii v Pešti (1757-1758) a v Bratislavě (1759-1761). R. 1759 byl v Trnavě vysvěcen za kněze. Postupně působil v několika klášterech mariánské provincie (Nové Zámky, Bratislava, Trnava, Pešť) jako ředitel kůru, varhaník, učitel zpěvu a zpovědník.
Hlavním repertoárem Roškovského byly liturgické zpěvy, které sbíral a uveřejnil v několika sbornících. Byl technicky velmi zdatný, z čehož pramenila i nadprůměrná náročnost jeho repertoáru. To bylo zřejmě důvodem, proč byl odmítnut jeho návrh hudební reformy v Mariánské provincii, kterou byl pověřen r. 1769 P.G.Dettelbach. Z jeho vlastních skladeb se zachovalo velmi málo. Jeho raná tvorba spadá ještě do období baroka, později se přiklání ke klasicismu, v jehož duchu přepracovává i některé své starší skladby.

Dílo:

Prameny:
Františkáni
Malá encyklopedie hudby (dr. Jar. Smolka; &kolektiv, Supraphon 1983)
Kniha o hudbě (V.Holzknecht a kol., Orbis 1964)
Booklet k CD Musica Aeterna: Old Christmas Music from Slovakia (vyd. Opus 1993)

Ukázka (MP3):
Fuga Super Ite Missa est Nativiatis (nahr. Musica Aeterna, CD Old Christmas Music from Slovakia, Opus 1993)