Jan Sixt z Lerchenfelsu (kolem 1550 Praha - 3.11. 1629 Litoměřice)

pražský duchovní, hudebník a skladatel. Od r. 1584 zpěvák na dvoře Rudolfa II., později správce kůru při jezuitském kostele v Olomouci, kde získal i titul magistra. Po návratu do Prahy se r. 1600 stal císařským dvorním kaplanem a kazatelem a rovněž členem dvorní kapely. R. 1601 byl povýšen do rytířského stavu, později zastává další významné duchovní posty (kanovník u Sv. Víta, probošt v Litoměřicích). Napsal mnohá kázání a teologické úvahy, v Litoměřicích při proboštství založil tiskárnu, ve které tiskl své spisy. Jako skladatel byl technicky velmi zdatný, jeho však dílo postrádá větší originalitu. Nicméně jeho dílo je cenným svědectvím o podobě české duchovní i neduchovní hudby v období pozdní renesance, ve vokálních partech často již se zřetelným náběhem do raně barokní homofonie. Sonet o velké bitvě u města Prahy (viz ukázky) je oslavnou písní k vítězství císaře Ferdinanda II. v bitvě na Bílé Hoře.

Dílo: duchovní i světské skladby na vlastní české i latinské texty, např.

Prameny:
Ottův slovník naučný
Malá encyklopedie hudby (dr. Jar. Smolka; &kolektiv, Supraphon 1983)
Booklet k CD Hortus Bohemicus: Ecce Musica (Sony Classical 1997)

Ukázky (MP3):
Signior te benedico (Hortus Bohemicus, CD Ecce Musica, Sonny Classical 1997)
Vítěziteli svému (Hortus Bohemicus, CD Ecce Musica, Sonny Classical 1997)